Luftschutzanlagen Gesamtübersicht

Gesamtübersicht aller Luftschutzobjekte

Osnabrück

Alle Objekte im Raum Osnabrück

 1. Abb.
  Bezeichnung
  Kapazität
  Zustand
 2. -

  Nahner Weg, 49082 Osnabrück
  5 Schutzplätze
 3. -

  Nahner Weg, 49082 Osnabrück
  18 Schutzplätze
 4. -
  -
 5. -

  Natruper Straße, 49076 Osnabrück
  200 Schutzplätze
 6. -

  Natruper Straße, 49076 Osnabrück
  -
 7. -

  Natruper Straße, 49076 Osnabrück
  -
 8. -

  Natruper-Tor-Wall, 49076 Osnabrück
  -
 9. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943

  Natruper-Tor-Wall, 49076 Osnabrück
  350 Schutzplätze
 10. Bocksturm Osnabrück

  Natruper-Tor-Wall, 49076 Osnabrück
  80 Schutzplätze
 11. Zugang Stollenbunker Natruper-Tor-Wall
  2.000 Schutzplätze
 12. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943

  Neuer Graben, 49074 Osnabrück
  200 Schutzplätze
 13. -

  Neuer Graben, 49074 Osnabrück
  150 Schutzplätze
 14. -
  -
 15. -
  -
 16. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943

  Neuer Graben, 49074 Osnabrück
  60 Schutzplätze
 17. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943
  193 Schutzplätze
 18. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943

  Neulandstraße, 49084 Osnabrück
  100 Schutzplätze
 19. -
  -
 20. Bettfedernfabrik Huneke, Neulandstraße 10, nach Luftangriff vom 6.10.1942
  7 Schutzplätze
 21. -

  Neulandstraße, 49084 Osnabrück
  -
 22. -

  Neulandstraße, 49084 Osnabrück
  -
 23. -
  -
 24. -
  -
 25. -
  -
 26. Plan der Stadt Osnabrück, 1943

  Nordstraße, 49084 Osnabrück
  12 Schutzplätze
 27. -

  Oldenburger Landstraße, 49090 Osnabrück
  -
 28. -

  Oldenburger Landstraße, 49090 Osnabrück
  -
 29. -

  Oldenburger Landstraße, 49090 Osnabrück
  -
 30. -

  Östringer Weg, 49090 Osnabrück
  200 Schutzplätze
 31. Ostbunker Osnabrück

  Oststraße, 49084 Osnabrück
  775 Schutzplätze
 32. Osnabrück am 13. September 1944

  Overbergstraße, 49082 Osnabrück
  500 Schutzplätze
 33. -

  Parkstraße, 49080 Osnabrück
  -
 34. -

  Parkstraße, 49080 Osnabrück
  -
 35. -

  Parkstraße, 49080 Osnabrück
  12 Schutzplätze
 36. Deckungsgraben Hellern

  Petersheide, 49078 Osnabrück
  -
 37. -

  Piärkamp, 49084 Osnabrück
  -
 38. -

  Piärkamp, 49084 Osnabrück
  -
 39. Bauarbeiten Deckungsgraben Pottgraben

  Pottgraben, 49074 Osnabrück
  200 Schutzplätze
 40. -
  100 Schutzplätze
 41. -
  -
 42. -
  -
 43. -

  Quellental, 49086 Osnabrück
  -
 44. -
  -
 45. -

  Ravensbrink, 49082 Osnabrück
  340 Schutzplätze
 46. Hochbunker Redlingerstraße Osnabrück

  Redlingerstraße, 49074 Osnabrück
  1.270 Schutzplätze
 47. Kleinhochbunker Hoffmeyerplatz Osnabrück

  Rehmstraße, 49080 Osnabrück
  220 Schutzplätze
 48. -

  Rehmstraße, 49080 Osnabrück
  -
 49. SK-Fenster Rehmstraße

  Rehmstraße, 49080 Osnabrück
  -
 50. Luftaufnahme Osnabrück-Sonnenhügel, April 1945

  Reinhold-Tiling-Weg, 49088 Osnabrück
  -
 51. Betontrümmer Heger Friedhof

  Rheiner Landstraße, 49078 Osnabrück
  80 Schutzplätze
 52. -

  Rheiner Landstraße, 49078 Osnabrück
  100 Schutzplätze
 53. -

  Rheiner Landstraße, 49078 Osnabrück
  -
 54. -

  Rheiner Landstraße, 49078 Osnabrück
  -
 55. Haus des Friedhofwärters Heger Friedhof
  -
 56. -

  Rheinstraße, 49090 Osnabrück
  120 Schutzplätze
 57. -

  Richthofenweg, 49088 Osnabrück
  -
 58. Luftaufnahme Osnabrück-Sonnenhügel, April 1945

  Richthofenweg, 49088 Osnabrück
  920 Schutzplätze
 59. -
  500 Schutzplätze
 60. -
  100 Schutzplätze
 61. Plan der Stadt Osnabrück, 1943
  200 Schutzplätze
 62. -

  Römereschstraße, 49090 Osnabrück
  -
 63. Rundbunker Hafen Osnabrück

  Römereschstraße, 49090 Osnabrück
  30 Schutzplätze
 64. Zerstörter Deckungsgraben Roopstraße 1944

  Roopstraße, 49088 Osnabrück
  -
 65. -

  Rosenplatz, 49074 Osnabrück
  200 Schutzplätze
 66. -

  Rosenplatz, 49074 Osnabrück
  -
 67. -
  100 Schutzplätze
 68. Bauarbeiten am Rosenplatz-Tiefbunker

  Rosenplatz, 49074 Osnabrück
  245 Schutzplätze
 69. Abriss Fluko-Hochbunker Osnabrück

  Rudolfstraße, 49080 Osnabrück
  -
 70. -
  200 Schutzplätze
 71. -

  Sandforter Straße, 49086 Osnabrück
  15 Schutzplätze
 72. -

  Sandforter Straße, 49086 Osnabrück
  8 Schutzplätze
 73. -
  -
 74. -
  -
 75. Flak-Mannschaft an der Schellenbergstraße

  Schellenbergstraße, 49084 Osnabrück
  -
 76. Der alte Schellenbergbunker im Jahr 1959

  Schellenbergstraße, 49084 Osnabrück
  40 Schutzplätze
 77. -
  -
 78. -

  Schinkelbergstraße, 49086 Osnabrück
  -
 79. -
  50 Schutzplätze
 80. Otto-Bunker Bahnausbesserungswerk Oststraße
  40 Schutzplätze
 81. -

  Schlachthofstraße, 49074 Osnabrück
  -
 82. -
  -
 83. Ehemaliger Bunkereingang Stadtweg Lüstringen

  Schledehauser Weg, 49086 Osnabrück
  -
 84. -

  Schloßstraße, 49074 Osnabrück
  -
 85. -

  Schloßstraße, 49074 Osnabrück
  90 Schutzplätze
 86. Bombenschaden Schloßstraße 39 Osnabrück

  Schloßstraße, 49074 Osnabrück
  -
 87. -

  Schloßstraße, 49074 Osnabrück
  -
 88. -

  Schloßwall, 49074 Osnabrück
  -
 89. -

  Schloßwall, 49074 Osnabrück
  -
 90. Innenstadtausschnitt Stadtplan Osnabrück 1943
  -
 91. -
  2 Schutzplätze
 92. Heutiger Zugang zum Stollenbunker im Natruper Steinbruch.
  1.000 Schutzplätze
 93. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  3 Schutzplätze
 94. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  8 Schutzplätze
 95. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  4 Schutzplätze
 96. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  4 Schutzplätze
 97. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  8 Schutzplätze
 98. -

  Schölerbergstraße, 49082 Osnabrück
  8 Schutzplätze
 99. -
  40 Schutzplätze
 100. -
  820 Schutzplätze
 101. -

  Schreberstraße, 49080 Osnabrück
  2 Schutzplätze